Programın Amacı

Çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimseneceği İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığını geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirilecektir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılımcı bir yaklaşımla eğitim verilecektir.

Bölümün temel amacı; çağdaş eğitim yöntemlerini uygulayarak, mesleki açıdan yetkin; sorgulayıcı, düşünme yeteneği gelişmiş, araştırmacı, özgür, eleştirel düşünen, üretken, takım çalışmasında başarılı, sorunlara çözüm üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, kendi kültürünü iyi bilen ve özümseyen, bu kültürü koruyarak evrensel değerleri benimseyen, düşünceye saygılı ve hoşgörülü olan, ülke ve dünya sorunlarını iyi tanıyıp tahlil edebilen, bu sorunlara çözüm üretebilen, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, sosyal ve kültürel yönü güçlü, duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirmektir.Yukarı