Programın Özellikleri

İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılmalı bir yaklaşım benimsenerek, eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca serbest çalışan deneyimli mimar, peyzaj mimarı ve iç mimarların proje ve bitirme projesi gibi uygulamalı derslere katılımları ile öğrencilerin, meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde eğitim-öğretim kuramsal dersler, atölye çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmalar, görsel anlatım araçlı gösteriler ve diploma çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında; mimari tasarım, yapı bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi, peyzaj, donatı tasarımı ve sanat tarihi, görsel algı, estetik, iç mekan organizasyonu, malzeme-teknoloji, restorasyon, bilgisayar destekli tasarım gibi zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık alanlarından seçme dersler yer almaktadır.

Öte yandan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde gelişen bilgisayar teknolojisinden yararlanmak amacıyla bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar dilinin öğretilmesi önemli amaçlardan biridir. Bu nedenle bölümde bilgisayar destekli tasarım konularında öğrencilerin ödev, araştırma ve tasarımlarını bilgisayar diliyle ifade etmeyi öğrenebilecekleri yeterli düzeyde dersler bulunmaktadır. Öğrenciler
2. Sınıf itibarıyla yaz dönemlerinde, eğitim öğretimden elde ettikleri bilgi ve becerileri uygun alanlarda ve ortamlarda; belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, yapacakları stajlarla destekleyeceklerdir.

Günümüz tasarım eğitiminde statik programların yerini temelinde proje olan, dinamik yapıya sahip çok sayıda seçimlik derslerden oluşan ve projenin gerektirdiği bilgilere ulaşmayı, kullanmayı öngören programlar almaktadır. CIDA (Council for Interior Design Accreditation), İç Mimari Tasarım Akreditasyonu Konseyi'nin, tanımına göre iç mimarlık, profesyonel düzeyde, eğitim, deneyim ve ilgili sınavlarla kalifiye olmuş, insanoğlunun yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak, sağlığını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak amacıyla iç mekanların niteliğini yükselten, zenginleştiren meslektir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerine, Bölümün kendine özgü eğitimi ile birlikte çok disiplinli bir eğitim de verilecektir. İç mimarlık alanı ile ilişkili olan alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve kendilerini sürekli yenileme becerisi kazanmaları sağlanacaktır. Mimarlık, Mühendislik, Peyzaj Mimarlığı, Sanat Tarihi ve Grafik Tasarımı gibi alanlardan destek alınarak, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş müfretadıyla her alanda istihdam edilebilecek bilgili ve donanımlı tasarımcılar yetiştirilecektir.Yukarı