Gerekli Vasıflar

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almak isteyen öğrencilerin sayısal yetenekle birlikte,

-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, renkleri ayırt edebilme, zihinde canlandırabilme gücüne sahip,
-Bir işi planlayıp uygulayabilen,
-Görsel sanatlara ilgi duyan,
-Başkalarını etkileyebilen,
-Eleştiriye ve yeniliklere açık

kimseler olmaları gerekir. Yukarı