Why Interior Architecture and Environmental Design

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, mevcut ya da yeni tasarlanacak binaların iç mekanlarını ve kamusal-yarı kamusal alanların mekansal kalitelerini artırmak adına yaratıcı çözümler üreten etkin bir meslek dalıdır. Üniversitemiz İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde; binaların restorasyon, renovasyon ve baştan kullanımını sağlayacak projelerin yapılması, yakın çevrenin kullanıcı istekleri ile yapı fiziği göz önünde bulundurularak tasarlanması ve yaratıcı tasarım çözümlerinin üretilmesi eğitim planlamasına yansıtılmıştır.

Bölümümüzün hedefi, toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir tasarım anlayışına sahip; içinde bulunduğumuz yüzyılın ve geleceğin en önemli konularından sürdürülebilirlik, kaynakların doğru kullanımı, iç mekanların bina ve kent dokusuyla ilişkisini gözeten iç mimar ve çevre tasarımcılarının yetiştirilmesidir. Ayrıca, mimarlık tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında, gelişmeleri takip edebilen, mesleki etik ve görev sorumluluklarının bilincinde olan bir mezun profili oluşturmaktır.

Kültürler arası uzlaşmanın, kültürler arası iletişimin önemli olduğu günümüzde Anadolu, zengin kültürel dokusu ve mimari mirası ile Mimarlık Disiplininde, Mimarlık ve İç Mimarlık eğitiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda Anadolu'nun zengin mimari mirası, sürdürülen uluslararası işbirliği ve programların geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.Yukarı