Career Opportinuties

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde İç Mimar olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca mezunlarımızın bazıları ise kendi tasarım bürolarını oluşturarak fiziksel mekanların tasarımına katkıda bulunabilecekleri gibi, mimarlık, mühendislik gibi farklı programlarla bir araya gelerek ortak çalışma alanları oluşturabileceklerdir.Yukarı